+48 85 652 45 46 | +48 604 770 940
  info@home.nieruchomosci.pl

Aktualności

Został przyjęty projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Mechanizm działania tego instrumentu finansowego pozwala bankom udostępniać środki finansowe, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy. Warunkiem skorzystania z takiej formy finansowania jest ustanowione przez właściciela i zabezpieczenie na nieruchomości.

W praktyce oznacza to, że umowa odwróconego kredytu hipotecznego jest szczególnym rodzajem kredytu, którego podstawą zabezpieczenia jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości lub określonym prawie do nieruchomości.

Projekt ustawy zawiera rozwiązania adresowane przede wszystkim do osób starszych, choć nie został do niej wprowadzony limit wieku osób, które będą mogły zawrzeć z bankiem umowę odwróconego kredytu hipotecznego. Pozwoli to tym osobom uzyskać dodatkowe środki finansowe na bieżące potrzeby (konsumpcję, świadczenia medyczne, itp.), które czerpane będą z kapitału zakumulowanego w nieruchomości - można przeczytać w komunikacie.

Umowy odwróconego kredytu hipotecznego będą mogły zawierać banki, oddziały banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną. Oznacza to, że w praktyce uprawnienia do zawierania umów będą miały wyłącznie instytucje podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub organom nadzorczym w macierzystych państwach członkowskich UE. Zapewni to wysoki poziom ochrony osobom, które zdecydują się na skorzystanie z wspomnianej usługi finansowej.

źródło: dziennik.pl

Kontakt z nami

home.nieruchomosci.pl

ul.Bielska 3
15-852 Białystok

+48 85 652 45 46
+48 604 770 940

info@home.nieruchomosci.pl

2014 © Wszystkie prawa zastrzeżone online.nieruchomosci.pl | Realizacja: itcreate