+48 85 652 45 46 | +48 604 770 940
  info@home.nieruchomosci.pl

Aktualności

Nie zawsze przedmiotem sprzedaży są nieruchomości.Często na działce należącej do miasta znajduje sie budynek w którym prowadzona jest działalność gospodarcza a budynek został zbudowany za zgodą właściciela gruntu w tym przypadku miasta.

Budynku nie możemy sprzedac ponieważ taka sprzedaż zawsze łaczy się ze sprzedażą gruntu lub udziału w gruncie.W takim przypadku możemy sprzedać nakłady inwestycyjne związane z daną nieruchomością .Są to koszty budowy i wyposażenia budynku konieczne aby w danym miejscu prowadzić określoną działalność gospodarczą .Podmiot gospodarczy który zamierza zakończyć działalność w danym miejscu moze sprzedac całe wyposażenie oraz budynek jako nakłady inwestycyjne które musiałby ponieść nowy podmiot w celu prowadzenia działalności gdyby na działce nie było żadnych urządzeń i budynku.Przykładową umowę przedstawiam dalej; Umowa przedwstepna sprzedaży nakładów inwestycyjnych ;Zawarta w dniu 3 Maja 2004 r. w Warszawie pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim, nr dow.osob. zam zwany w treści umowy Sprzedającym a firmą  Telekomunikacja Polska zwaną kupującym. Przedmiotem umowy są ;nakłady inwestycyjne w lokalu przy ul..... nr geodezyjny diałki ...Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta nie póżniej niż jeden miesiac po uzyskaniu prawa dzierżawy gruntu po w/w nieruchomością przez Kupującego. Strony ustalają cenę sprzedaży w/w nakładów na kwote ... Sprzedający oświadcza że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego kwotę gotówką .. tytułem zadatku co niniejszym kwituje. w przypadku nie wykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedającego.Sprzedający oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie Przepisy kodeksu cywilnego.

Kontakt z nami

home.nieruchomosci.pl

ul.Bielska 3
15-852 Białystok

+48 85 652 45 46
+48 604 770 940

info@home.nieruchomosci.pl

2014 © Wszystkie prawa zastrzeżone online.nieruchomosci.pl | Realizacja: itcreate